Alumni

POST DOCTORAL FELLOWS


 • Om Prakash
 • Kaushik Kundu
 • Goutam Kumar Chandra
 • M. Velayudham
 • Rajkumar Swarnkar
 • Shaiju S Nazeer
 • Abhaya Dutta
 • Deepika Chaturvedi
 • Poonam Rani Kharangarh
 • K. Venkatesh
 • Ananda Ramakrishnan S.
 • John Kiran
 • Vinu Namboodiri
 • Nilesh Rai
 • Kaustav Guha
 • Rajkumar N.
 • Soni Mishra
 • PHD STUDENTS


 • Deepak Ranjan Nayak
 • Surajit Kayal
 • Khokan Roy
 • Ravi Kumar Venkatraman
 • Sanchita Sil
 • Rekha Gautam
 • G. Balakrishnan
 • Nandita Biswas
 • Mrinalini Puranik
 • Himansu Mahapatra
 • Becky
 • Brojo Kishore
 • Sangram K. Sahoo
 • Babita Mallick
 • Adithya Lakshmanna
 • Ashok Z. Samuel
 • Rishikesh Pandey
 • Bhawana Singh
 • Project assistants


 • Amrit Gayakwad
 • Gaurav Raj
 • Anila Mary Benny
 • Nidhin. P
 • Gagan Dhal
 • Jyotsna Jawali
 • Sai Manoj
 • Vishwas Singh
 • Dhanya
 • Rithika
 • Vereena
 • Vinay Kumar B. N.
 • Somnath Acharya
 • Sharada Iyer
 • Keerthi
 • Raghavendra V.
 • Manikandan
 • Varna K.
 • Alekhya P.
 • Akanksha
 • Sunayana Mukherjee
 • Sukanya