Graduate Students & Research AssociatesPresent Members
Erstwhile Members
Arun Kr. Gayen
Harshita Sardana
Vidyalakshmi D
Runa Singla
Sunita Kumari Malla
Ashrita
Ritika Soni
Dr. Arjun Singh Bhist

Students

Research Associates

Dr. Anil Kumar
Dr. K. S. Raja
Dr. B. Rema
Dr. M. Jayakannan
Dr. S. K. Asha
Dr. G. Padmanaban
Dr. Geeta Kheter Paul
Dr. Abhijit Som
Dr. Suhrit Ghosh
Dr. Girish Chandra Behera
Dr. Nagesh Kolishetti
Dr. Twarita Chakraborty
Dr. Animesh Saha
Dr. S. G. Ramkumar
Dr. Swati De
Mr. A. Viswanathan
Dr. Ashok Z. Samuel **
Dr. Raj Kumar Roy
Dr. Saptarshi Chatterjee
Dr. Joydeb Mandal
Dr. Sananda Chanda
Dr. Saheli Chakraborty
Dr. P. Suresh Kumar
Dr. Ramkrishna Sarkar
Dr. Gabriel Orodepo Ogunsola
Dr. Sujoy Bej
Dr. Rounak Jana
Dr. B. Shivkumar
Dr. R. Gowri
Dr. Prashantha Gunaga
Dr. R. Arun Prasath
Dr. I. M. Arcana
Dr. K. Muralidharan
Dr. Vipin Joshi
Dr. Debasis Koley
Dr. E. Bhoje Gowd
Mr. Prasanna Venkhatesh Venkataramani
Dr. Satyam Gupta
Dr. Abinash
Dr. Shasikala
Dr. Suvodeep Chakraborty
Dr. Shree Varaprasad N S
Dr. Nagaraju Pentela
Dr. Dibyangana Parbat
Dr. N Devarajan


** Collaborative student with Prof.S.Umapathy
Note: Dear Ex-RK lab mates, please send your current address and email id to webmaster

back