Graduate Students & Research AssociatesPresent Members
Erstwhile Members
Joydeb Mandal
Sananda Chanda
Saheli Chakraborty
Dr. Shree Varaprasad N S
Ramkrishna Sarkar
P. Suresh Kumar
Gabriel Orodepo Ogunsola
Sujoy Bej
Dr. Satyam Gupta
B. Srinivasa Rao

Students

Research Associates

Dr. Anil Kumar
Dr. K. S. Raja
Dr. B. Rema
Dr. M. Jayakannan
Dr. S. K. Asha
Dr. G. Padmanaban
Dr. Geeta Kheter Paul
Dr. Abhijit Som
Dr. Suhrit Ghosh
Dr. Girish Chandra Behera
Dr. Nagesh Kolishetti
Dr. Twarita Chakraborty
Dr. Animesh Saha
Dr. S. G. Ramkumar
Dr. Swati De
Mr. A. Viswanathan
Dr. Ashok Z. Samuel **
Dr. Raj Kumar Roy
Dr. Saptarshi Chatterjee
Dr. B. Shivkumar
Dr. R. Gowri
Dr. Prashantha Gunaga
Dr. R. Arun Prasath
Dr. I. M. Arcana
Dr. K. Muralidharan
Dr. Vipin Joshi
Dr. Debasis Koley
Dr. E. Bhoje Gowd
Mr. Prasanna Venkhatesh Venkataramani


** Collaborative student with Prof.S.Umapathy
Note: Dear Ex-RK lab mates, please send your current address and email id to webmaster

back